Deklarace

Deklarace Klubu Čistá radost

Klub Čistá radost je soukromým klubem Vladimíra Váchy a jeho příznivců. Je založen za účelem kulturní obrody obce, propagace kultury, rozvoje ducha jeho členů, prospěšné činnosti a má neziskový charakter. Tento klub /podle § 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb./ není charakterizován jako soustavná činnost, ani provozován za účelem dosažení zisku a nenaplňuje tak znaky podnikání. Cílem uzavřeného klubu je představit svým členům přední kulturní scénu za vyrovnaných nákladů.

Členem tohoto klubu se může stát jen ten, kdo podpoří prací klub nebo dobrovolně přispěje na náklady, organizaci a údržbu klubu. Ctí řád venkova i odpovědnost jedince uvnitř tohoto privátního prostoru a řídí se pravidly klubu.

Člen vstupem přijímá a plně akceptuje zvláštnosti tohoto privátního prostoru vycházející z nutné podstaty této nekonformity s důrazem především na ekosystém, původní architekturu a tradiční nekonformní styl přirozeného bytí.

Veškeré výtěžky z dobrovolných příspěvků v soukromí klubu jsou určeny na pokrytí organizačních nákladů, honoráře účinkujících, výpomoc, opravy, údržbu, úklid a rozvoj Klubu a jeho technického zázemí.

Členství je dobrovolné a nezakládá žádná práva ani povinnosti. Člen klubu se od okamžiku přispění na náklady programu stává spoludílníkem daného večera pořádaného majitelem.

Veřejnosti není vstup do soukromí klubu povolen.